työpaikallani valmistellaan uutta strategiaa. Siihen liiittyen laaditaan myös mm. viestintä- ja tietohallntosuunnitelmaa.  Verkkopalvelusuunnitelmaa meillä ei ole (vielä).  Paljon saa vielä tehdä, että verkkopalvelujen mahdollisuudet nähdään strategiaa tukevana ja asiakaspalvelua tehostavana toimintona ja että ne on riittävästi otettu huomioon em. suunnitelmissa.

Muutama opiskelija Tampereen yliopistosta otti yhteyttä ja haluaisi tehdä harjoitustyön haastattelemalla työntekijöitä. Kurssin otsikko on Tietoresurssien johtaminen ja ammatillisen tiedon hankinta. Jaa'a tällaista opetetaan jo toisen vuoden kurssilaislle... Mitä tulevaisuuden tietoasiantuntijat osaavatkaan.  Ihan uteliaisuudesta haluan tarjota heille aiheen, jotta saan tietää mitä heille opetetaan.